Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel verslag dat jaarlijks wordt opgesteld door een bedrijf of organisatie om inzicht te geven in de financiële positie en prestaties van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat doorgaans uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting.

Wettelijke controle op uw Jaarrekening door VLR accountants

Audits en wettelijke controles Ondernemingen die meer dan 12 miljoen omzet hebben, meer dan 6 miljoen balanstotaal en gemiddeld meer dan 50 medewerkers (fte), zijn verplicht een wettelijke controle te laten uitvoeren op hun jaarrekening.

Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een accountant die in het bezit is van een vergunning, verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). VLR accountants is al sinds 2008 in het bezit van deze vergunning en jaarlijks voeren wij een groot aantal controles uit die aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Ook wanneer u niet wettelijk controleplichtig bent, geeft het u optimale zekerheid als wij deze controle doen.

Samenstellen van de jaarrekening

Financiële administratie is geen doel op zich, maar een ondersteunend proces. Op basis van de administratie verzorgen wij graag het samenstellen van de jaarrekening voor u. Zodat u een adequaat beeld krijgt van uw resultaten en uw huidige situatie. Wij adviseren daarbij tevens over fiscale verplichtingen en mogelijkheden en over eventuele maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering. Overigens controleren wij ook tussentijds uw belastingaanslagen en adviseren wij u over bijstelling van de aanslagen om grote nabetalingen achteraf te voorkomen.

Neem vrijblijvend contact op, wij denken graag met u mee!

Het uitvoeren van de wettelijke verplichte accountantscontrole gaat een paar stappen verder dan het samenstellen of beoordelen van de jaarrekening. Wij plannen tijdig, doorlopen het traject zonder onderbrekingen en stoppen pas als de laatste handtekening gezet is. Onze belofte is niet voor niets ’betrokken van handdruk tot handtekening’. Wij ondersteunen u graag!

Neem contact op met VLR accountants