Strengere eisen turboliquidatie op komst

In de praktijk vinden er veel zoge- naamde ‘turboliquidaties’ plaats. Dit is een ontbinding van een rechts- persoon zonder dat een vereffening hoeft plaatst te vinden. Dit kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en uitgeschreven.

Er is onlangs een wet ingediend bij de Tweede Kamer die aanvullende eisen stelt aan turboliquidaties, waardoor schuldeisers beter worden beschermd. Daarin wordt voorgesteld dat het bestuur van een rechts- persoon die door een turboliquidatie is beëindigd, verplicht is om financiële verantwoording af te leggen en te deponeren bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

Strengere eisen turboliquidatie op komst

Dit betreft meestal het Handels- register. Mochten er redenen zijn om te veronderstellen dat de verant- woordingsplicht niet is nageleefd, dan kunnen de schuldeisers met machtiging van de kantonrechter de administratie van de ontbonden rechtspersoon inzien. Een andere voorgestelde wijziging betreft de situatie waarin schulden zijn achtergebleven na een turbo- liquidatie. In dat geval kunnen bestuurders een bestuursverbod opgelegd krijgen, als zij:

  • niet aan de deponeringsplicht hebben voldaan;
  • in aanloop van de ontbinding doelbewust een of meer schuld- eisers aanmerkelijk hebben benadeeld, of
  • herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden of bij een faillissement en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Meer weten over 'turboliquidatie'?

VLR accountants
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 460
2921 BD
T 0180 - 51 82 77
info@vlraccountants.nl

Ouderkerk aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel
Abelenlaan 4
2935 SB
T 0180 - 68 12 68
info@vlraccountants.nl