TEK voor energie-intensieve mkb’ers

Hebt u een energie-intensief bedrijf? Dan bent u niet gered met het tijdelijke (van 1 januari tot eind 2023) prijsplafond voor kleinverbruikers (zie verderop bij 'overige tips' op pagina 3). Daarom wordt er nu gewerkt aan de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) die gaat gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een bedrijf. De  tegemoetkoming compenseert 50% van de energiekostenstijging boven de vastgestelde drempelprijzen voor gas en elektriciteit. Die prijzen zijn vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per onderneming. Landbouwbedrijven kunnen ook van de regeling gebruikmaken maar voor deze bedrijven geldt een lager maximum van € 62.000. Dit hangt samen met Europese staatssteunregels.

TEK voor energie-intensieve mkb’ers

Voorwaarden

Niet elk energie-intensief mkb-bedrijf kan van de TEK gebruikmaken. Uw bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de energiekosten moeten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet;
  • uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft maximaal 250 medewerkers;
  • de jaaromzet is niet hoger dan € 50 miljoen en/of het balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.

Meer weten over energie-intensieve mkb’ers?

VLR accountants
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 460
2921 BD
T 0180 - 51 82 77
info@vlraccountants.nl

Ouderkerk aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel
Abelenlaan 4
2935 SB
T 0180 - 68 12 68
info@vlraccountants.nl