Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land en betreft het een zakelijke aankoop, dan kunt u onder voorwaarden deze btw digitaal terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023.

Voorwaarden voor het terugvragen van btw

Om btw terug te kunnen vragen die u in een ander EU-land heeft betaald, gelden in ieder geval drie voorwaarden:

  1. uw onderneming is gevestigd in Nederland; 
  2. u doet geen btw-aangifte in het EU-land; en
  3. u gebruikt de goederen of diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.

Om zeker te weten dat u in aanmerking komt om btw terug te vragen, kunt u ook gebruikmaken van een tool van de Belastingdienst.

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Welke btw betreft het?

De terug te vragen btw betreft btw op aankopen in een ander EU-land, zoals btw op getankte brandstof. Het dient te gaan om zakelijke goederen of diensten die u gedeeltelijk of geheel gebruikt voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn. 

Inloggegevens

Als u de btw digitaal terug wilt vragen, dan kan dat via deze site. U heeft hiervoor inloggegevens nodig. Heeft u al eerder btw uit een EU-land teruggevraagd, dan gebruikt u de destijds verstrekte inloggegevens. Bent u deze eerder verstrekte inloggegevens kwijt, neem dan contact op met de Belastingtelefoon. Heeft u nog niet eerder btw uit een EU-land teruggevraagd, vraag dan inloggegevens aan via de site van de Belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm ‘btw buitenland aftrekken’).

Let op! Vraag de inloggegevens op tijd aan, want het verstrekken van deze gegevens kan maximaal vier weken duren. Zorg dus dat u hierdoor de termijn van 1 oktober niet overschrijdt.

Voorwaarden

Als u btw terugvraagt die u in een ander EU-land heeft betaald, gelden er voorwaarden die per land kunnen verschillen. Zo moet u in veel gevallen de facturen meesturen van de zaken waarvoor u de btw terugvraagt. Ook dit moet digitaal, dus zult u de facturen moeten scannen als u deze op papier heeft. Op een speciale site van de Belastingdienst vindt u alle informatie. Voor brandstof geldt voor de meeste landen de verplichting een factuur mee te sturen vanaf een bedrag van € 250 excl. btw. Voor overige goederen dient u in de meeste landen een factuur mee te sturen vanaf een bedrag van € 1.000 excl. btw. 

Minimumteruggave

Het minimum terug te vragen bedrag aan btw bedraagt per land per kalenderjaar € 50. Bij een lager bedrag beslist het betreffende land zelf of men u de btw restitueert. Ook als u uw verzoek te laat indient, beslist het betreffende EU-land zelf of u uw btw al dan niet terugkrijgt. Overigens mag u ook al in de loop van het jaar de btw terugvragen, als het bedrag aan btw minstens € 400 per kwartaal betreft.

Meer weten over 'Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug'?

VLR accountants
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 460
2921 BD
T 0180 - 51 82 77
info@vlraccountants.nl

Ouderkerk aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel
Abelenlaan 4
2935 SB
T 0180 - 68 12 68
info@vlraccountants.nl